OFERTA ISPLEK

 • Wizyty lekarskie w miejscu wezwania
 • Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy e - ZLA
 • Badanie usg w miejscu wezwania
 • Domowa opieka paliatywna
 • Leczenie bólu przewlekłego (m.in. pochodzenia nowotworowego)
 • Leczenie trudno gojących się ran
 • Opieka nad ciężarną w ciąży niepowikłanej (położna)
 • Usługi w zakresie ratownictwa medycznego
 • Profesjonalne szkolenia medyczne
 • Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Kursy doskonalące dla ratowników medycznych
 • Kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych
 • Kursy doskonalące dla pielęgniarek i pielęgniarzy
 • Kursy doskonalące dla lekarzy
 • Przygotowywanie do egzaminów dyplomowych i specjalizacyjnych
 • Doradztwo przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Kursy dla nauczycieli dające uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy

 

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Profesjonalne szkolenia medyczne

 WSZYSTKIE KURSY, SEMINARIA I WARSZTATY

POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ

CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE

I

KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO

W DZIEDZINIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

 • Kwalifikowana pierwsza pomoc - kurs
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc - egzamin recertyfikacyjny
 • Kurs BLS / AED (pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED)
 • Kurs doskonalący dla ratowników medycznych - 120 pkt.
 • Seminarium dla ratowników medycznych - Leki w ratownictwie medycznym - 8 pkt.
 • Seminarium dla ratowników medycznych - Postępowanie w ostrych zatruciach - 8 pkt.
 • Seminarium dla ratowników medycznych - Wybrane stany zagrożenia życia i zdrowia u osób dorosłych i dzieci - 8 pkt.
 • Seminarium dla ratowników medycznych - Analiza ekg i zaburzenia rytmu serca - 8 pkt.
 • Seminarium dla ratowników medycznych - Postępowanie w urazach - 8 pkt.
 • Seminarium dla ratowników medycznych - Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci - 8 pkt.
 • Seminarium dla ratowników medycznych - Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych - 8 pkt.
 • Seminarium dla ratowników medycznych - Postępowanie w wypadkach masowych i katastrofach - 8 pkt.
 • Kursy doskonalące dla pielęgniarek i pielęgniarzy
 • Kursy doskonalące dla lekarzy
 • Kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych
 • Seminaria dla dyspozytorów medycznych
 • Przygotowywanie do egzaminów dyplomowych i specjalizacyjnych
 • Doradztwo przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli ? Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Szkolenia w zakresie położnictwa i pielęgniarstwa położniczo - ginekologicznego

Terminarz szkoleń

KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

120 PKT EDUKACYJNYCH

Terminy na www.cmkp.edu.pl

 

KURS DOSKONALĄCY DLA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

Terminy na www.cmkp.edu.pl

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Terminy ustalane indywidualnie

 

WARSZTATY, SEMINARIA I INNE FORMY

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 Terminy ustalane indywidualnie

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Terminy ustalane indywidualnie