OFERTA ISPLEK

 • Wizyty lekarskie w miejscu wezwania
 • Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy e - ZLA
 • Badanie usg w miejscu wezwania
 • Domowa opieka paliatywna
 • Leczenie bólu przewlekłego (m.in. pochodzenia nowotworowego)
 • Leczenie trudno gojących się ran
 • Opieka nad ciężarną w ciąży niepowikłanej (położna)
 • Usługi w zakresie ratownictwa medycznego
 • Profesjonalne szkolenia medyczne
 • Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Kursy doskonalące dla ratowników medycznych
 • Kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych
 • Kursy doskonalące dla pielęgniarek i pielęgniarzy
 • Kursy doskonalące dla lekarzy
 • Przygotowywanie do egzaminów dyplomowych i specjalizacyjnych
 • Doradztwo przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Kursy dla nauczycieli dające uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy

 

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska oferuje:

Wizyty lekarskie w miejscu wezwania

.

Zaświadczenia e - ZLA (zwolnienia lekarskie)

Posiadamy uprawnienia ZUS do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy e - ZLA

Badanie usg w miejscu wezwania

.

Opieka nad ciężarną w ciąży niepowikłanej (położna)

.

Usługi w zakresie ratownictwa medycznego

.

Profesjonalne szkolenia medyczne

.

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Prowadzimy Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy jak również egzaminy recertyfikacyjne dla ratowników. Szczegóły i ceny ustalamy indywidualnie

Kursy doskonalące dla ratowników medycznych

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych 120 pkt.

Seminaria

- Leki w ratownictwie medycznym 8 pkt.

- Postępowanie w ostrych zatruciach 8 pkt.

- Wybrane stany zagrożenia życia u osób dorosłych i dzieci 8 pkt.

- Analiza ekg i zaburzenia rytmu serca 8 pkt.

- Postępowanie w urazach 8 pkt.

- Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci 8 pkt.

- Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych 8 pkt.

- Postępowanie w wypadkach masowych i katastrofach 8 pkt.

Warsztaty

- Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych 20 pkt.

- Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci 20 pkt.

- Postępowanie w urazach 20 pkt.

- Analiza ekg i zaburzenia rytmu serca 20 pkt.

- Wypadek komunikacyjny - wyzwanie dla zespołów ratownictwa medycznego 20 pkt.

- Postępowanie w ostrych zatruciach 20 pkt.

- Odbarczanie odmy opłucnowej 8 pkt.

- Dostępy doszpikowe 8 pkt.

Kursy doskonalące dla pielęgniarek i pielęgniarzy

.

Kursy doskonalące dla lekarzy

Kursy doskonalące z zakresu zagrożeń życia i zdrowia dla lekarzy kończących staż podyplomowy

Kursy przygotowujące lekarzy do Lekarskiego Egzaminu Państwowego

Przygotowywanie do egzaminów dyplomowych i specjalizacyjnych

.

Doradztwo przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich

.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.